نام پروژه :

پردیس ناجا

موقعیت :

ساری . بنیاد تعاون ناجا

کاربری :

اقامتی/ تفریحی

کارفرما :

بنیاد تعاون ناجا

مساحت زمین :

۱۲۲۰۵۶ متر مربع

مساحت زیربنا :

 ۸۶۲۲۱ متر مربع

مدیر پروژه :

مهندس فصیحی

طراحان:

گروه معماری ،

سازه و تأسیسات

بزودی فایل های و تصاویر  بیشتری از روند این پروژه فاخر در پرتفولیو قرار خواهد گرفت.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و فایل های معماری، سازه و تاسیسات بصورت RVT و IFC با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فرآیند نقدینگی و برنامه های مالی و اجرایی پروژه به هیچ عنوان قابل ارائه نمی باشد، و سایر اطلاعات

لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی تنها با تائید کارفرمای محترم برای شما ارسال خواهد شد.