پس از اتمام مراحل طراحی برای اطلاع از ویژگی های فضاهای ایجاد شده به همراه مولفه های بکار رفته در انها نیاز به تهیه یک سری گزارش است این گذارشات شامل مشخصات فنی فضای اعم از ساخت حجم جنس مصالح مقدار مصالح ارتفاع طول عرض و … و مشخصات عناصر بکار رفته در انها مثل نوع جنس تعداد درب ها پنجره ها سرویس ها تجهیزات بهداشتی سیستم های تاسیسات و غیره میباشد چگونگی روش تهیه این مستندات در روش های سنتی بسیار زمان گیر بود چراکه طرح های معماری سازه و تاسیساتی به صورت جداگانه در فایل ها ی از فرمت های مخصوص تهیه میشد و برای برقراری ارتباط با انها تنها میتوانستیم از نقشه های دوبعدی و گاهی سه بعدی استفاده کنیم گرانی ها نیاز های مارا در برسی ویژگی ها و مشخصات مورد تامین نمیکرد لذا مجبور میشدیم تا افرادی برای این کار گمارده هزینه های بالایی را متقبل کنیم و زمان زیادی را به این اختصاص دهیم اما چرا؟ چرا به دنبال راه کار های جدیدی که امروز پیشرفت تکنولوژی در پیشروی ماست نیستیم؟

گزارش مشخصات فضایی پروژه گزارش مشخصات فضایی پروژه گزارش مشخصات فضایی پروژه گزارش مشخصات فضایی پروژه گزارش مشخصات فضایی پروژه گزارش مشخصات فضایی پروژه گزارش مشخصات فضایی پروژه گزارش مشخصات فضایی پروژه

ما به شما استفاده از مستند بی ای ام بر مبنای مدل سازی اطلاعاتی ساختمان را پیشنهاد میکنیم دراین روش ما با بهره گیری از طراحی به روش مدلسازی اطلاعاتی یک مدل دیجیتالی که در حقیقت شبیه سازی شده ی مدل اصلی است ایجاد کرده و اطلاعات موجود در عناصر و مولفه های بکار رفته را در اختیار میگیرم بدین ترتیب دسترسی به تمامی ویژگی های فضاها به همراه مصالح بکار رفته درانها نوع جنس میزان هدایت حرارتی و تاثیراتی که بر محیط خواهند داشت را به همراه میزان مصرف هرکدام و قیمت واحد وکل را یکجا در اختیار داریم درضمن برای دسته بندی و تفکیک  عناصر به کار رفته در مدل جهت تکمیل مثل درب ها پنجره ها و حتی مبلمان ها و غیره از جداول خاصی استفاده کرده و در نهایت گزارش تکمیلی از انها ارائه میکنیم ما با در اختیار داشتن فایل شبیه سازی مدل میتوانیم تصاویر مختلفی از روش های نمایش مدل در اختیارتان بگذاریم انواع برش های طولی و عرضی به صورت سه بعدی به همراه تمامی عناصر بکار رفته در مدل با دسترسی به دیدهای رزرو شده برای نمایش واقعی فضای جزئی از این خدمات محسوب میشوند در حالی که در هر لحضه میتوانید لیست از مصالح و مولفه های بکار رفته درهر فضا طبقه دپارتمان بلوک و یا کلا ساختمان پروژه را در اختیار  داشته باشیم

بدون نظر

نظرات بسته شده است.