همانطور که برای دسترسی به مدل طراحی شده برای اجرای یک پروژه لازم وضروری است در اختیار داشتن نقشه های چون ساخت نیز دارای اهمیت است سازندگان همیشه براین باور بوده اند که مرحله ساختمان سازی پس از اجرای کار به پایان میرسد. اما در دنیای امروزی یکی از مهمترین دغدغه های مشتریان درمصرف کنندگان حفظ و نگه داری پس از ساخت است. اهمیت در اختیار داشتن نقشه های چون ساخت پروژه برای دسترسی به اطلاعات اجرایی روشن میشود طبق امار و ارقام جهانی ۲۰ درصد از هزینه های یک ساختمان در زمان ساخت و ۸۰ درصد ان در طول حیات بنا مصرف میشود پس برای کاهش این رقم بالا نیاز به تهیه مستنداتی داریم که تمامی مراحل اجرا و مصالح سیستم ها تجهیزات بکار رفته در ان را در اختیار مصرف کننده قرار دهد تا پس از اتمام مرحله اجرا درحین بهره برداری از پروژه در صورت نیاز بتواند به انها رجوع کند تا کمتر متحمل ضرر و زیان کلی شود
مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت مدل سه بعدی چون ساخت
تهیه مستندات پس از ساخت همیشه یکی دیگر از چالش های طراحان محسوب میشود زیرا انچه درمدل طراحی میشد با انچه ساخته میشد متفاوت بود پس نمیتوانستیم نقشه های طراحی شده را به عنوان نمونه های ساخته شده دراختیار بگیریم بدین ترتیب زمان و هزینه های اضافی صرف یک نیروی کاری دیگر برای تهیه نقشه های ساخته شده میشد. اما امروزه با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان این معضل به کلی رفع شده است از آنجایکه تمامی اطلاعات پروژه درمدل اصلی طراحی شد وارد شده است و هزینه ساخت هماهنگی لازم برای رفع معایب و خطرات موجود در ساخت بین پرسنل کارگاهی و طراحان هر دفترکار صورت میگیرد نقشه ها در هر لحظه ای از ساخت برمبنای روشهای اجرایی به روز رسانی میشوند پس در اتمام کار اجرایی نقشه ها دقیقا مشابه نمونه ی ساخته شده دراختیار قرار میگیرد و نیازی به صرف زمان اضافی برای این کار نیست همچنین در تهیه مستندات لازم هرنوع مصالح سیستم ها تجهیزات وارد شده به ساختمان نیز چون از پیش تمامی اطلاعات مربوط به نوع کارخانه ی سازنده و مدت گارانتی درمدل موجود است و تنها با فشردن یک دکمه گزارش کاملی از این اطلاعات در اختیار مالک قرار میگیرد.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.