با توسعه ی فضاهای شهری و تمایل انسان ها به شهرنشینی، محدودیت زمین برای گردآوری جمعیت فضاهای شهری در ساختمان های متراکم، مقوله ی محوطه سازی و توجه به اهمیت مدلسازی آن مورد توجه قرار گرفته است، اما لازم به ذکر است که نباید این مقوله به صورت جداگانه مورد نظر قرار بگیرد. زیرا طراحی محوطه های ساختمانی مشابه دیگر بخش های طراحی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

محوطه سازی یک ساختمان می تواند در توسعه فضای آسایش انسان و فضای سبز، زیبایی و هندسه ، بهینه سازی انژری، کاهش آلودگی محیطی، دسترسی های مناسب ساختمان، هویت بخشی بنا در فضاهای شهری و غیرشهری سهم عمده ای داشته باشد. برای استفاده از توپوگرافی و شیب زمین و همسویی با آن نیازمند رعایت نکات خاصی هستیم که یکی از مهم ترین فناوری های روز دنیا در صنعت ساختمان به نام BIM است.

 

مدلسازی محوطه سازی مدلسازی محوطه سازی مدلسازی محوطه سازی مدلسازی محوطه سازی مدلسازی محوطه سازی مدلسازی محوطه سازی

داشتن مدلسازی اطلاعات ساختمانی از هر جهت برای انجام یک پروژه امتیاز ویژه محسوب می شود. زیرا قبل از انجام هر عملیات اجرایی، تمامی جوانب و خطرات بررسی شده و هزینه ها برآورد می شود تا بتوان قبل از هرکاری کل پروژه را از هر نظر تجزیه و تحلیل کرد. ما برای ایجاد مدل های اطلاعاتی ابتدا از داده های موجود استفاده می کنیم که یکی از اساسی ترین داده ها موقعیت مکانی پروژه و توپوگرافی آن است، حال باید با شروع فرآیند طراحی معماری به مدلسازی محوطه نیز بپردازیم. چرا که این دو اعضای جداناپذیر از یکدیگر بوده و به نوعی  مکمل هم هستند.

 

بدین ترتیب شبیه سازی بر روی اطلاعات پایه (عوارض طبیعی و مصنوعی سطح الارضی و تحت الارضی) انجام می گیرد و محوطه سازی برمبنای معقولانه ترین روش با کمترین هزینه و زمان پیشنهاد می شود لذا در همین مراحل آغازین کار با در اختیار داشتن اطلاعات کافی از بخش های موجود و طراحی شده پروژه می توان به برآورد هزینه های واقعی پروژه رسید.

 

محوطه سازی تنها شامل طراحی فضاهای خارجی ساختمان نیست بلکه با دقت در ماهیت آن متوجه می شوید که یکی از ملزومات ساختمان برای حفظ تعادل بصری و ابعاد وجودی آن است.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.