انجام محاسبات مقدار و هزینه مصالح و عناصر به کار رفته در ساختمان با نام متره و برآورد درخدمات فنی و مهندسی ساختمان شناخته می شود که همیشه جزئی ضروری از خدمات مورد نیاز پروژه ها می باشد که مهندسان مترور از روی نقشه های نهایی دو بعدی این عملیات حساس را انجام می دهند. به عبارتی یکی از مهم ترین بخش های ساختمان سازی تعیین هزینه های مربوط به احجام، مقادیر، همچنین میزان مصالح و عناصر به کاررفته در طرح نهایی شده است.

حال زمانیکه تنها پل ارتباطی بین طرح نهایی و مترور ساختمان به نقشه های دو بعدی موجود خلاصه می شود، همواره این سئوال مطرح است که چگونه می توان به درست بودن برآورد هزینه های ساختمان اعتماد کرد؟ میزان خطاهای محاسباتی، احتمال عدم رؤیت درست، تقریب ها و تخمین های بسیار زیاد از مشکلات موجود روش فعلی انجام برآورد می باشند. علاوه بر آن در هنگام  به روز رسانی تغییرات اعمال شده در طرح فاجعه ای بزرگ تر رخ می دهد، که مستلزم دوباره کاری های زمانگیر است که به خودی خود نقش بسزایی در افزایش زمان و هزینه های اختصاص داده شده به این بخش دارد.

محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه

راهکار پیشنهادی ما به شما بهره برداری از متد BIM یا همان مدلسازی اطلاعاتی ساختمان است ، در این روش اطلاعات لازم در مدل پروژه مستتر است و در هر زمان می توان به آن ها دسترسی داشت و از آن ها خروجی گرفت. ما در روش تهیه متره و برآورد مصالح و عناصر ساختمانی از روش های ارائه شده توسط BIM بهره گرفته ایم و خطاهای کل پروژه را به زیر یک درصد کاهش داده ایم. در حالیکه در روش های مرسوم تنها اطلاعات از روی نقشه های دو بعدی استخراج می شد. اما در این روش تمام اتفاقات در مدل شبیه سازی شده از واقعیت پروژه بصورت همزمان و بدون دخالتی در دسترس است.

محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه محاسبه مصالح و تجهیزات پروژه

توجه کنید زمانیکه اطلاعات اولیه هر عنصر و یا مصالح به صورت کامل در فایل پروژه وارد می شود شما برای دسترسی به هرکدام از آن ها تنها نیاز دارید تا محدوده ی موردنظر را تعیین نمایید. سپس با کمک ابزارهای هوشمند می توانید ارقام دقیقی از میزان اطلاعات وارد شده در مراحل اولیه طراحی را در اختیار داشته باشید. مقوله ی متره و برآورد هزینه ها نیز از این قاعده مستثنا نیست. به طوری که نیاز به صرف زمان و افزایش نیروی کار برای ارائه آن نمی باشد و تنها با تکیه بر اطلاعات درج شده در مدل و بهره وری از مدلسازی اطلاعاتی BIM می توان آمار و ارقام درستی از میزان مصرف مصالح در هر بخش را به تفکیک فضا، طبقه، دپارتمان و کل پروژه در اختیار کارفرما، پیمانکار و مدیران پروژه قرار داد.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.