یکی از چالش برانگیزترین کارهای اعضای تیم سازه در پروژه های کلان، طراحی و آنالیز سازه در یک نرم افزار و سپس ترسیم و تهیه الگوهای ساخت آن در نرم افزار های دیگر است. این عملیات با نواقص زیادی همراه است. انتقال اطلاعات و تبدیل فرمت های متنوع، باعث هدر رفتن زمان در ارائه ی گزارش ها و اطلاعات سازه ای طرح می گردد. اما این اتفاق در روش های سنتی مرسوم است، که تجمیع خطاها، همواره باعث خساراتی در فرآیند ساخت می شود.

امروزه با استفاده از روش های کاربردی متد BIM در صنعت ساختمان بسیاری از این خطا ها و خسارت ها قابل پیشگیری است و می توان با استفاده از ابزارهای پرقدرت، مدلسازی سازه را به طور کامل و هماهنگ با دیگر بخش های طراحی اعم از معماری و تأسیسات پیش برد. در ضمن با استفاده از تحلیل اطلاعات پایه سازه در مدل پروژه، سازه ای اقتصادی و اجرایی تر طراحی کرد.

محاسبات و آنالیز سازه محاسبات و آنالیز سازه محاسبات و آنالیز سازه محاسبات و آنالیز سازه محاسبات و آنالیز سازه محاسبات و آنالیز سازه محاسبات و آنالیز سازه محاسبات و آنالیز سازه

با بهره گیری از مدلسازی اطلاعاتی و ابزارهایی که BIM در زمینه تحلیل سازه های گوناگون فلزی یا بتنی در اختیار گروه طراحی سازه می گذارد می توان به آسانی طراحی و آنالیز را یکجا و تنها با لینک کردن مدل پروژه در نرم افزارهای تحلیلی انجام داد. بدین ترتیب پس از اعمال تغییرات و یا ویرایشهایی که در بخش معماری انجام می شود، لازم به دوباره کاری در مدل اصلی طراحی شده و به تبع آن مدل آنالیز شده نیست. چون فایل ها با یکدیگر از طریق لینک های اطلاعاتی متصل هستند و به آسانی مکان و محدوده ویرایش شده ظاهر می شود و اعضای تیم طراحی سازه می تواند در به روزرسانی این ویرایش ها اقدامات لازم را انجام دهند.

با استفاده از تحلیل یکپارچه مدل، در زمان و هزینه های  طراحی و ساخت پروژه صرفه جویی قابل تأملی را حاصل می کند و در نهایت هزینه های این بخش را به درستی تقلیل می دهد. اینجاست که اهمیت درست آنالیزهای مدل محور، مشخص شده و BIM را در این بخش از مابقی روش های مرسوم متمایز می سازد.

از دیگر امتیازات آنالیزهای مدل محور دسترسی آسان تمامی اعضای تیم طراحی سازه به آن برای برقراری هماهنگی و همکاری های گروهی در این رابطه منحصر بفرد است و تمام اطلاعات لازم درباره سازه اعم از طراحی ها، باز نگری ها، آئین نامه ها و مبناهای محاسباتی، الگو های ساخت و برنامه های تدارکاتی در اختیار افراد ذیربط قرار خواهد گرفت.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.