یکی از عوامل یک پروژه را بیش از پیش برای سرمایه گذاران و مالکین مملوس می کند دسترسی به تصاویر متعدد و متنوع از فضاهای داخلی پروژه است. روشی که تاکنون بدین منظور مورد استفاده طراحان قرار می گرفت استفاده از یک بخش جداگانه به نام سه بعدی سازی برای تهیه ی تصویرهای سه بعدی و رندرینگ از فضاهای داخلی و خارجی پروژه بودکه لازمه آن انتظار برای تکمیل نقشه های دوبعدی و سپس انتظار برای تهیه مدل سه بعدی در نرم افزار های غیرتخصصی بود. در این میان تغییرات طرح و تکرار چندین باره آن، اتلاف زمان هزینه و انباشتگی خطا را به ارمغان می آورد. بعلاوه آنکه عمدتاً طراح را ملزم به دوباره ساختن یک مدل با فرم انتزاعی بدون در نظرگیری ابعاد و اندازه های دقیق تنها برای معرفی فضاهای داخلی و مصالح و مبلمان به کار رفته در آن ها بود. پس از انجام هر ویرایش و هر تغییرات این کابوس به سراغ سه بعدی ساز می آمد که زمان زیادی را باید صرف به روزرسانی مدل می کردند، در اینجا تنها طراحان و سه بعدی کاران نبودند که از این روند راضی نبودند بلکه مالکین هم برای اعمال نظر در کوچک ترین بخش از اجزای ساختمان باید زمان زیادی را به انتظار اعمال تغییرات سپری می کردند که این زمان اضافی برای آن ها نیز مستلزم صرف هزینه بود.

تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه تصویر سازی فضاهای داخلی پروژه

امروزه در روش جدیدی از فرایند تصویر سازی توسط مدلسازی اطلاعاتی ساختمان BIM، هیچ فایل و زمان جداگانه ای برای انجام عملیات رندرنیگ یا ساختن احجام سه بعدی ایجاد نمی شود و هرچه هست ثمره ی تلاش طراح معماری برای ساختن یک مدل دیجیتالی از نمونه واقعی به صورت شبیه سازی شده است. جایی که شما به عنوان مالک یا سرمایه گذار در هر زمان می توانید نظرات و سلیقه ی خود را در مدل اعمال کرده و نیازی به صرف زمان اضافی برای طراحی و سه بعدی سازی آن نباشد. اهمیت و قابلیت مدلسازی اطلاعاتی دسترسی به دنیایی از تصاویر دقیق با رعایت مصالح انتخاب شده برای تک تک اجزای به کار رفته در ساختمان مثل دیوار، کف ، بام، سقف کاذب و … . حتی عناصر تکمیلی مثل درب ها و پنجره ها و مبلمان است. جایی که تصویر سازی جزئی از فرآیند طراحی مدلسازی محسوب می شود و امروزه با ظهور افزونه های حرفه ای رندرینگ برای نرم افزار های BIM در هر زمان از طراحی کارفرما و مدیران پروژه می توانند با هر کیفیت مورد نظر حتی به صورت واقعی پروژه را مشاهده و اعلام نظر نمایند.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.