انیمیشن سازی پروژه های ساختمانی اغلب با منظور گردش در فضاهای داخلی و خارجی پروژه معنی پیدا کرده است. اغلب دیده شده که انیمیشن های تهیه شده از پروژه تنها جنبه نمایشی داشته و برای معرفی مصالح و چیدمان فضایی ایجاد می شود. اما لازم به ذکراست که تهیه انیمیشنی که از روند واقعی ساخت پروژه بر اساس برنامه زمانی تهیه شده باشد بسیار نادر و غیرمرسوم است. از آنجایی که روش پیشنهادی ما برای همه ی پروژه های ساختمانی کاربرد فناوری نوین مدل سازی اطلاعاتی ساختمان BIM است، و با کمک این فناوری می توان مدلی از وقایع پروژه در فضای مجازی تهیه کرد، و حتی ساختن این انیمیشن جزئی از روش کاری با BIM می باشد و به خودی خود پس از تهیه ی برنامه ی زمانی توسط نرم افزار های هوشمند تحت BIM به آسانی قابل تهیه و نمایش می باشد، در این میان اهمیت موضوع برای گرد آوری تمامی مدل های طراحی شده در بخش های معماری سازه و تأسیسات است، که اصولاً در روش های سنتی این کار غیر ممکن می باشد، اما ما با بهره گیری از نرم افزار های تخصصی بخصوص navisworks ناویس ورکز به شما این امکان را فراهم خواهیم کرد که همه ی طراحی های موجود پروژه دریک فایل واحد گرداوری شود، تا یک مدل کامل شبیه سازی شده از نمونه ی واقعی پروژه را در اختیار بگیرید. در اینجا شما از هر زاویه ای که بخواهید توانایی مشاهده ی اجزای مختلف پروژه را در هر زمان از دوره ساخت  داشته باشید و مهم تر از آن می توانید از آن حرکت در مدل انیمیشن هم تهیه کنید، با استفاده از این فرآیند شما می توانید علاوه بر مشاهده رشد فیزیکی پروژه تمامی منابع اختصاصی پروژه مانند هزینه ها به تفکیک هر قسمت و یا مقاطع ساخت، نیروی کار، ماشین آلات، مصالح مصرفی و… را رصد کنید.

تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی تدوین برنامه زمانی-اجرایی

اما اهمیت استفاده از این مدل شبیه سازی شده در این بخش تعیین جدول زمانی پروژه و ترتیب اولویت های کار برای اجرای ساختمان است، لذا پس از تهیه ی برنامه ی زمانی کامل می توانید از روند تکمیل پروژه انیمیشن تهیه کنید و آن را با فرمت ها و کیفیت های لازم خروجی بگیرید. در این حالت دیگر برای مشاهده ی اولویت مراحل ساخت پروژه دیگر نیازی  به یادگیری نرم افزار های مختلف نداشته و می توانید حتی روی گوشی های موبایل خود این انیمیشن را مشاهده کرده و یا برای سایر ذی نفعان پروژه ارسال نمایید.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.