همان طور که در مبحث تصویرسازی توصیف کاملی از روند و عملکرد BIM در تهیه ی مدل دیجیتالی و شبیه سازی از پروژه ذکر شد، در اینجا نیز به تکمیل قابلیت های موجود در فرآیند مدلسازی اطلاعاتی می پردازیم. همیشه در روشهای سنتی با بهره مندی از چند نرم افزارهای مختلف انیمیشین و یا تصویر متحرک لازم پروژه برای معرفی و نمایش فضاهای داخلی و یا خارجی صورت می گرفت. اما این انیمیشین ها به صورت نمایشی جداگانه از فرآیند طراحی ساخت پروژه بودند. لذا پس از انجام هرگونه تغییر و یا ویرایشی مجبور به تهیه مجدد و اصلاح آن بودند، چرا که باید برخی فریم ها، با توجه به نوع ویرایش که در جنس مصالح یا اندازه ها و یا نوع مبلمان های بکاررفته در پروژه تغییر می کرد. اما این مقوله بسیار زمان گیر و هزینه های اضافی گزافی در برداشت با اینکه راه حل های ساده تری نیز وجود دارد.

ما راهکار مناسب و نوینی در صنعت ساختمان با نام BIM  را پیشنهاد می کنیم تا با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند آن در زمینه ی ساخت انیمیشین با محوریت مدل شبه واقعی بدون کوچک ترین نگرانی از اعمال تغییرات و نیاز به روزرسانی کردن هریک عناصر و مؤلفه ها ی بکار برده شده در مدل و حتی صرف هزینه های اضافی برای مدلسازی جداگانه از روی مدل اصلی امکان گردش مجازی در پروژه را برای شما فراهم کنیم. کارفرمایان می توانند در هر زمان از فرآیند طرح و ساخت در پروژه خود قدم بزنند و محاسن و معایب پروژه خود را پیش از ساخت ملاحظه نمایند تا بتوانند در راستای اهداف و منافع پروژه نظرات سازنده خود را به طراحان پروژه اعلام نمایند.

انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه انیمیشن گردش مجازی در پروژه

همانطور که طراحان بخش معماری در حال ثبت ایده های خود توسط نرم افزارهای مدلسازی هستند احجام و عناصر سه بعدی در کنار آن مراحل اولیه تصاویر سه بعدی از تمامی نقاط ساختمان در اختیار داشت اما آنچه طرح را بیشتر از قبل ارزشمند می سازد، شبیه سازی پروژه است. عملیات شبیه سازی این اجازه را به ما می دهد تا مدل واقعی را قبل از ساخت به طور کامل بررسی آنالیز ویرایش کنیم تا از هرگونه خطا در حین اجرایی ساختن آن جلوگیری نماییم. یکی دیگر از ویژگیهای شبیه سازی توانایی حرکت در مدل است که این حرکت را می توان به عنوان یک انیمیشین نیز ثبت کرد و بدون نیاز به دسترسی به نرم افزار خاص از آن خروجی با کیفیت و فرمت های متنوع  تهیه کرد تا بتوان به آسانی آنرا در هر زمان به نمایش درآورد و با این امکانات نیازی به صرف هزینه های گزاف کسب در تهیه مدل شبیه سازی و انیمیشن سازی پروژه های ساختمانی نیست.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.