یکی از روش های نوینی که امروز در برداشت اطلاعات از فضاهای اجرا شده از پروژه مرسوم گشته
است استفاده از اسکن های لیزری از بناست در گذشته برای تهیه نقشه های ساخت یا
از روش های خاصی مثل لوازم اندازه گیری دوربین و یا حتی اسکیس های دستی استفاده میشد As Built
که درصد خطای بالایی داشت به هرحال نقشه های ساخت را برای ارایه به مالک تهیه میکردند که برای عیب یابی در رفع خطاهای بوجود آمده و یا عدم تطابق عناصر ساخته شده با آنچه در مدل طراحی شده این روش ها کار آمد نبود و زمان زیادی برای انتقال و توصیف خطاها به بخش های
.مربوطه طراحی و دریافت فایل صحیح به بخش اجرا صرف میشد.
اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان اسکن لیزری سطوح ساختمان
امروز ما با پیشنهاد اسکن های
لیزری برای برداشت دقیق از انچه به اجرا درآمد مشابه یک عکس پاندراما و ۳۶۰ درجه از کل
محیط است به این ترتیب که کل حجم فضا به طورکلی اسکن شده و درنرم افزار مربوطه مدل
میشود این مدل شامل هزاران نقطه ی تعریف شده است که معرف مختصات هندسی است و
در برنامه های که فضاها ی ابری را پشتیبانی میکنند قابل بارگذاری است. حال با بهره گیری از این
مدل میتوان آن را با مدل اصلی تطابق داد و در رفع خطاها و معایب پیش امده در اجرا کوشا بود
با نکته گذاری هر نقطه از طرح و یادداشت گذاری روی آن به عنوان توضیحات تکمیلی درکار
میتوان خطاها را شناسایی کرده و برای ویرایش به بخش مورد نظر ارسال کرد. حال با دسترسی به
مدل دیجیتالی برای همه ی گروهای طراحی اعم از معماری سازه و تاسیسات میتوان زمان رفع
خطا را کاهش داد با این وجود برای در اختیار داشتن مدل ساخته شده ی کامل دیگر نیازی به
استفاده از روش های پرخطا دیروزی نیست.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.