iranbim-azad-qazvin

ارتباط با ایران آی پی دی IranIPD

آدرس: قزوین _خیابان دانشگاه – بلوار نخبگان – مجتمع شهید عباسپور

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

واحد تحول یپارچه پروژه IranIPD

صندوق پستی: ۱۴۱۶-۳۴۱۸۵ ۰ کد پستی۳۴۱۹۹-۱۵۱۹۵

 تلفکس :  ۳۳۶۶۵۲۷۵-۰۲۸  داخلی ۴۲۲۶

دفتر کیش  : جزیره کیش – مجتمع هرمز – واحد N115

تلفکس : ۰۷۶۴۴۴۵۱۵۰۹

تماس پشتیبانی فنی سایت  :      ۰۹۲۰۱۲۳۵۴۷۸   (پاسخگویی در ساعات اداری)

 ایمیل پشتیبانی سایت :    info@iranipd.com

شماره های  ارسال پیامک :۵۰۰۰۲۳۳۳۲۳۴۵۴۷۸ ,  ۵۰۰۰۱۳۳۳۲۳۴۵۴۷۸

شماره درگاه  پرداخت موبایلی :# ۴۶۹۶۴۱ * ۳۶۱۱۱ * ۷۲۰ *

شماره کارت پرداخت ملت:۴۵۳۸ ۰۴۹۹ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴(بنام زهره یوسفی خو)

پل های ارتباطی:
پشتیبانی — support@company.com
مسئول فروش — sales@company.com
کاریابی — press@company.com

ارسال پیام