بیشتر سرمایه گذاران در صنعت ساختمان نیازمند اطلاعات کاملی از چرخه مالی پروژه هستند. این مقوله اصولاً جزئی از عوامل مهم و حیاتی در پروژه ها به حساب می آید. زیرا آنچه تاکنون در بیشتر ساخت و سازها مشاهده می شود عدم دسترسی به اعداد و ارقام دقیق و قابل تخصیص منابع مالی در فرآیند نقدینگی در مراحل مختلف کار است. اصولاً ما با ارقام احتمالی و درصدهای تخمینی توسط سازندگان روبرو می شویم که تنها بر مبنای تجربیات و پیش بینی های بازار می باشد و این یکی از عوامل ریسک پذیری سرمایه و پروژه است و چه بسیار پروژه هایی که با پیش بینی های غلط و عدم تدقیق هزینه-زمان پروژه به سر منزل مقصود نرسیدند. البته تورم اقتصادی جامعه همیشه بزرگ ترین حافظ و پوشش دهنده این اشتباهات فاحش و خطای مدیریتی بوده است. با این حال لازم است در ابتدا تحلیل کاملی از شرایط بازار و رقبای پروژه به صورت جداگانه تدوین شود و سپس با معیارهای موفقیت پروژه به استراتژی سرمایه گذاری درست در ساخت و ساز رسید. ما برای این کار راهکار های ویژه ای به شما پیشنهاد خواهیم داد.

در روش های سنتی پس از اتمام عملیات طراحی، اطلاعات اولیه، به گروه دیگری جهت بررسی و آنالیز  اقتصادی و هماهنگ سازی آن با بودجه ی در نظر گرفته شده برای پروژه ارجاع می شد. اما بازهم چون مدل به صورت صعودی در حال تغییر و بهینه سازی بود این عملیات دستخوش تغییرات شده و ارقام دقیقی از آن استخراج نمی شد. علاوه بر آن محاسبات به صورت اعداد کلان بررسی می شده است و فرآیند نقدینگی در دوره کل پروژه آنالیز می باشد. ما در این میان شما را با راهکارهای جدیدی آشنا می کنیم و آن بهره گیری از متد جدید BIM در صنعت ساختمان سازی دنیاست. روش پیشنهادی BIM یک مدل اطلاعاتی است. همان طور که در مبحث مدلسازی احجام اولیه پروژه ذکر شد، با کمک مدل اطلاعات اولیه پروژه اطلاعات پایه جهت بررسی مطالعات امکانسجی و توجیه اقتصادی قابل دسترسی خواهد بود.

آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه آنالیز مدل اقتصادی پروژه

برای دسترسی به ارقام دقیق و بررسی مدل از نظر اقتصادی باید بودجه ی در نظر گرفته شده را به عنوان منبع اطلاعات اولیه در نظر گرفت و پس از آن مابقی عناصر موجود در مدل را بر اساس استاندارد سازی فرآیند ساخت بهینه سازی کرد. ما با استفاده از نرم افزارهای هوشمند که ثمره ی پیشرفت تکنولوژی در مدلسازی و طراحی ساختمان است. به این توانایی رسیده ایم که تمامی دوباره کاری ها را حذف کنیم، و به زمان و هزینه های واقعی اجرای پروژه دست یابیم. مهم ترین دغدغه ی مهندسین، طراحان و تحلیل گران دوباره کاری هایی است که در طی تغییرات در مدل بوجود می آید. پس با حذف آن می توان در هزینه های کلی پروژه چه در مرحله ی طراحی و چه اجرا صرفه جویی کرد. اغلب طراحی پروژه و اجرای آن با آنالیز تمامی بخش ها اعم از معماری، سازه و تأسیسات همراه است. در این میان آنالیز انرژی نیز بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اما اهمیت آنالیز مدل از نظر اقتصادی و توجیه پذیری هزینه های صرف شده در آن صدر تمامی آن ها قرار می گیرد.

 

بدون نظر

نظرات بسته شده است.