برای در اختیار داشتن یک پروژه کامل و بی عیب و نقص قبل از تحویل مستندات لازم به گروه های اجرایی باید تمامی سیستم های طراحی شده به درستی آنالیز شوند. این تحلیل باید در هر بخش به صورت خاص و جداگانه ای انجام می شود. اما آنچه بیشتر از همه مورد توجه قرار می گیرد در بخش آنالیز تأسیساتی و بررسی عملکرد درست سیستم های حرارتی و برودتی به کاررفته در پروژه است. از آنجائیکه طرح های معماری و سازه به صورت جداگانه تهیه و تنظیم می شوند و سپس به بخش های تأسیسات منتقل می شود. در حین انتخاب و طراحی سیستم های تأسیساتی و با انجام هر تغییر و ویرایش توسط مهندسان، مکانیزم های مورد نظر در بخش تأسیسات پروژه دستخوش تغییرات جدیدی می شود و برای به روز رسانی آن زمان زیادی صرف می شود. اما مهم تر از آن انتقال اطلاعات پایه محاسباتی تأسیسات، به نرم افزارهای گوناگون و انجام اصلاحات برای به روزرسانی آنالیز و تحلیل های سیستمهای تأسیساتی می شود.

راهکار پیشنهادی ما برای کاهش زمان انجام تحلیل های سیستمهای تأسیساتی استفاده از روش BIM در بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان است. در این فرآیند مدل اصلی را که در یک فایل واحد تهیه و تنظیم شده است، به نرم افزارهای تحلیلگر به آسانی لینک می کنند و از گزارش ها و نتایج آن در تحلیل تأسیساتی پروژه استفاده می شود.

ما در این روش از مدل اطلاعاتی طراحی شده در بخش های الکتریکال و مکانیکال، استفاده می کنیم و خاطر نشان می کنیم که این مدل تاسیساتی با مدل های طراحی شده در بخش های معماری و سازه مرتبط بوده و با اعمال هرگونه تغییراتی به صورت خودکار بر روی مدل مکانیکال نیز تأثیر گذار خواهد بود و نیازی به صرف زمان برای اصلاح، به روز رسانی و انتقال فایل ویرایش شده و همچنین موقعیت یابی تغییرات در پروژه و در نهایت ویرایش آن نیست.

اما مهم ترین بخش از آنالیز سیستمهای تأسیساتی بررسی عملکرد درست آن در پروژه است. از آنجایی که مدلسازی اطلاعاتی ساختمان همان شبیه سازی از واقعیت پروژه به صورت یک مدل دیجیتالی است، قبل از اجرایی ساختن آن باید تمامی سیستمهای به کاررفته در ساختمان برای بررسی عملکرد درست برای فراهم کردن شرایط آسایش کاربران آنالیز شود و ما نمی خواهیم این فعالیت را از مبحث طراحی جدا کنیم. بلکه در حین انجام عملیات طراحی توسط نرم افزارهای هوشمند، عملکرد آنالیز دریافت گزارش های لازم از نحوه ی عملکرد هر بخش از گروه تأسیسات صورت می گیرد. پس نیازی به صرف هزینه های اضافی و یا انتقال کار به اشخاص دیگر برای انجام آن ها نیست و بهترین سیستم های تاسیساتی پاسخ گو به نیازهای پروژه بر اساس اطلاعات دقیق محاسباتی انرژی مدل شبیه سازی شده پروژه دست یافتنی است.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.