یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در اجرای یک پروژه اهمیت به آنالیز سایت و طراحی احجام اولیه کار و نحوه ی جاگذاری آن در سایت برای بهره بردن از عوامل طبیعی و مصنوعی پیرامون است. امروزه مباحث تحلیل و آنالیز پروژه های ساختمانی برای بهره گیری حداکثری از مباحث طراحی و مدیریت شهری و نیز انرژی های رایگان که محیط و اقلیم منطقه در اختیار مصرف کننده قرار می دهد و با هدف کاهش ریسک پروژه و بهره حداکثری از امکانات و فرصت های پروژه امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به یکی از مهم ترین عوامل در ساخت و ساز بدل گشته است.

آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه  آنالیز سایت و احجام پروژه

همچنین ما با بهره گیری از آنالیز سایت در ابتدایی ترین مرحله ی طراحی یک پروژه خاطر نشان می کنیم که ساختمان را تا حد امکان از استفاده از انرژی های پرهزینه ی امروزی مبرا می داریم. کارشناسان ما با استفاده از فناوری نوین BIM یا همان مدلسازی اطلاعاتی ساختمان، به تعیین موقعیت دقیق پروژه و بررسی اقلیم منطقه ، همچنین بررسی تمام عوامل تأثیر گذار درون و برون سایت پروژه می پردازند و بعد از آن بهترین و مناسب ترین حجم و ساختار پروژه را در شناخت کامل از همجواری ها و دسترسی ها پیشنهاد می کنند. لازم به ذکر است که برای دستیابی به برخی امتیازات طبیعی مثل نور با تهویه طبیعی در ساختمان، مجبور به چشم پوشی از مقوله های دیگری در طراحی هستیم. اما استفاده از نرم افزارهای قدرتمند امروزی در راستای حرکت با متد BIM، همیشه بهترین و معقولانه ترین روشی است که با بررسی ماتریس های علمی پیشنهاد می شود تا بهترین بهره برداری را به همراه داشته باشد.

هماهنگی و همخوانی علمی و محاسباتی محیط (سایت پروژه) با حجم طراحی شده یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در موفقیت پروژه است؛ لذا نیازمند محاسبات دقیق اولیه قبل از ارائه طرح بهینه هستیم. هماهنگی بین اعضای طراحی با گروه های آنالیز کننده و کار بر روی یک فایل واحد به ما کمک می کند تا از صرف زمان اضافی برای دسترسی به  فایل های طراحی متعدد توسط گروه های طراحی و آنالیز سایت، تأثیرات تجمیع و تکثیر خطاهای انسانی و سازمانی در پروژه بپرهیزیم و این مقوله را درکنار هم پیش ببریم.

 

بدون نظر

نظرات بسته شده است.