وقتی به مقوله آنالیز انرژی در ساختمان می رسیم در واقع یکی از مهم ترین عوامل و بخشی از استقلال پروژه در تأمین نیازهای خود را در نظر گرفته ایم. در دنیای امروزی که بیشتر بر سر اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و الکتریکی صحبت می شود ساختن ساختمان های سبز یکی از بهترین متدها در صنعت ساختمان می باشد. به معنای واقعی ساختمان های سبز به همسویی با طبیعت و رساندن کمترین آسیب به آن در برپایی یک بنای جدید باز می گردد که بهره گیری از انرژی های که به زمین و طبیعت آسیب می رساند خود نوعی تداخل در ایجاد ساختمان ها تحت عنوان سبز خواهد بود.

بدین منظور برای هم راستایی با تکنولوژی در آنالیز انرژی ساختمان ما به روش شناخته شده در صنعت BIM با نام مدلسازی اطلاعاتی ساختمان روی آورده و قابلیت های آن را از این زاویه نیز بررسی کردیم و به نتایج شگفتی رسیدیم . برای دسترسی به یک تحلیل و آنالیز درست ما نیاز به یک مدل کامل از پروژه داریم و منظور از مدل کامل، یک نمونه ی اطلاعاتی دیجیتالی است که در حقیقت شبیه سازی از مدل واقعی پروژه است. پس بعد از انجام طراحی و مدلسازی با بهره گیری از نرم افزارهای حرفه ای و پرتوان BIM در تهیه ی مدل های انرژی و خروجی گرفتن از فایل ها با فرمتهای مناسب جهت آنالیز، نیاز به دوباره کاری و صرف زمان اضافی جهت انجام مدلسازی دوباره در نرم افزارهای تحلیل گر قدیمی را حذف کرده ایم، و با لینک کردن مدل طراحی شده با فایل های آنالیز شده در این رابطه سرعت خود را بالا برده و در هزینه های کلان پروژه، کاهش چشمگیری را مشاهده کرده ایم.

در این توانایی، دسترسی به میزان سرمایش، گرمایش، نور ، تهویه و… را برای رسیدن به منطقه ی آسایش انسان ها در ساختمان ها با کاربری های مختلف به دست آورده ایم و به همین منظور به شما خاطر نشان می کنیم که در همان مراحل اولیه ی طراحی پروژه می توانیم میزان نیاز مصرف انرژی برای تأمین نیازهای رفاهی مخاطبان پروژه را با بالاترین دقت تعیین کرده و گزارشی از هزینه های مصرف انرژی ساختمان به تفکیک انرژی های فسیلی و الکتریکی ارائه نماییم و در این کار، مدیون استفاده از متد BIM در صنعت ساختمان هستیم.

بدون نظر

نظرات بسته شده است.